Ferrocene-Based Nonphosphorus Copolymer: Synthesis, High-Charring Mechanism, and Its Application in Fire Retardant Epoxy Resin

Liao, Dui-Jun; Xu, Qi-Kui; McCabe, Richard W.; Babu, Heeralal Vignesh; Hu, Xiao-Ping; Pan, Ning; Wang, De-Yi; Hull, T. Richard